vision2health

Producten
AdviesOpMaat

AdviesOpMaat Sinds 1990 is de UM onder leiding van Prof. Dr. Hein de Vries als eerste groep in Nederland bezig met de ontwikkeling en het testen van advies op maat.

AdviesOpMaat betekent dat een ieder die een vragenlijst invult over een bepaald gezondheidsonderwerp of gedrag niet langer één algemeen advies krijgt na afloop, maar gedurende het invullen specifieke boodschappen krijgt te zien die gebaseerd zijn op één of meerdere antwoorden van de persoon. Uit voorgaand onderzoek is gebleken dat deelnemers deze manier van informeren veel persoonlijker, relevanter en aantrekkelijker vonden. De adviezen op maat zijn gebaseerd op het I-Change Model, de opvolger van het ASE-model, dat verschillende wetenschappelijke theorieën op het gebied van de gezondheidspsychologie en –communicatie integreert.

Volgens het I-Change Model doorlopen mensen voor een gedragsveranderingsproces een aantal fases: 1. bewustwording; 2. motivatie; 3. actie oftewel gedragsverandering. Elk van deze fasen wordt beïnvloed door andere factoren. Zo is zelfvertrouwen en het maken van actieplannen erg relevant wanneer iemand zich in de actie fase bevindt, maar vrijwel nutteloos indien men zich nog niet gemotiveerd voelt het probleem aan te pakken. Concreet betekent dit dus dat een persoon die zich nog niet bewust is van een probleem (bijvoorbeeld iemand die denkt voldoende te bewegen maar dit toch niet blijkt te doen), meer gebaat is bij informatie over de voor- en nadelen van het desbetreffende gedrag en bij kennistoetsing over de gevolgen van het gedrag. Onze onderzoeksgroep heeft de laatste jaren zeer veel aandacht besteed aan het verfijnen en toetsen van dit model. Meerdere studies hebben intussen aangetoond dat dit model daadwerkelijk bijdraagt aan succesvolle gedragsverandering.