vision2health

Producten
Hoe werkt computer tailoring?
Het doel van computer tailoring is het geven van advies op maat aan een persoon. Bij gezondheidsvoorlichting tracht men een persoon te informeren en te motiveren om zich zo gezond mogelijk te gedragen.

Combineren we beide dan komen we tot de kern van onze advies op maat producten. Onze producten zijn zodanig opgesteld dat men eerst een gevalideerde vragenlijst invult over één of meerdere gedragingen, bijvoorbeeld roken, alcohol, voeding en beweging. Op basis van de gegeven antwoorden wordt vervolgens een inschatting gemaakt of de persoon voldoet aan de gezondheidsnorm die hiervoor geldt in Nederland. Lang niet iedereen is zich namelijk bewust van het feit dat hij of zij niet aan de gezondheidsnorm voldoet en wat voor gevolgen dit kan hebben. Nadat de respondent is geïnformeerd over de desbetreffende norm kan er aanvullende informatie worden opgevraagd over het gezondheidsgedrag of kan er een actiemodule worden gestart.

In deze actiemodule krijgt de persoon gerichte vragen die zijn opgesteld volgens het I-Change Model. In dit model wordt het proces van gedragsverandering opgesplitst in drie fases: 1. bewustwording; 2. motivatie; 3. gedragsverandering. Er wordt onder andere ingegaan op de eigen-effectiviteit van de persoon, de invloed van de omgeving en het maken van specifieke plannen voor moeilijke situaties.