vision2health

Partners

Van Everdingen ZorgConsult

vezc

VEZC (Van Everdingen ZorgConsult) biedt creatieve, toekomstbestendige oplossingen voor complexe vraagstukken op het gebied van de zorg. De eigen kracht van mensen en netwerken vormt het uitgangspunt. Door zorg uit verschillende kaders met elkaar te verbinden, ontstaan doelmatige oplossingen die beter aansluiten op de werkelijke behoeften van burgers en samenleving.
Inhoud en proces gaan hand in hand. Aandacht voor verschillen in denkwijze en kaders vormt de sleutel om meer samenhang te realiseren.
Waar meerdere perspectieven (van zorgvragers, zorgprofessionals en beleidsmakers) samenkomen, daar ligt de meerwaarde van VEZC.

Mondriaan

vezc

Mondriaan is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Limburg met meer dan 50 locaties. Jaarlijks bieden ze zorg aan meer dan 10.000 mensen. Ze hebben speciale programma’s voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychische of psychiatrische klachten en voor mensen met verslavingsproblematiek. Daarnaast biedt Mondriaan ook forensische psychiatrie.
Mondriaan is met meer dan 2.400 medewerkers één van de grotere werkgevers in Limburg. Ze zijn een erkend opleidingsinstituut voor psychiaters, psychologen en verpleegkundig specialisten en wetenschappelijk onderzoek heeft een prominente plaats binnen Mondriaan.

Active Living

active living

Al bijna twee decennia richt Active Living Papendal zich op het begeleiden van organisaties en hun medewerkers die willen komen tot een gezondere leefstijl. De BRAVO thema’s zijn hierbij vaak het startpunt van onze individuele- en groepsinterventies. De kerngedachte van Active Living is dat het duurzaam doorbreken van ongezonde leefstijlen deelnemers motiveert en handvaten geeft zich actiever op te stellen bij het omgaan met dagelijkse uitdagingen in werkzaam en privé leven.

OverNite Software Europe BV

ose

OverNite Software Europe BV (OSE) is in 1998 opgericht. OSE ontwikkelt en levert administratieve software applicaties ten behoeve van human performance optimalisatie. Dit op een breed terrein, variërend van tools in het kader van World Class Manufacturing, Kennis- en Competentiemanagement, tot Gezondheidsvoorlichting.

Alle applicaties zijn business to business producten, ze zijn web-based en worden volgens een Software As A Service concept beschikbaar gesteld. Doordat de producten web based zijn, zijn ze wereldwijd inzetbaar. Alle systemen zijn in hun opzet multilingual en dan ook in meerdere talen beschikbaar of kunnen snel in een gewenste taal worden aangeboden.

Gezondheidsvoorlichting Universiteit Maastricht

unimaas gvo

Gezondheidsvoorlichting (GVO) is een multidisciplinaire afstudeerrichting. GVO is voor een groot deel gericht op het doorgronden van maatschappelijke en gezondheidsproblemen (epidemiologie; biomedische wetenschappen), op het doorgronden van gedrag (sociale psychologie) en op het beïnvloeden van gedrag middels voorlichting (communicatiewetenschappen, voorlichtingskunde, sociale psychologie). Daarnaast is GVO gericht op het doorgronden en veranderen van maatschappelijke en politieke structuren (sociologie, beleidswetenschappen).